1. Bevezető rendelkezések

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a PlusPoint s.r.o., mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.e-liquidbolt.cc internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával az alábbi magyar nyelven írt, de nem írásos szerződést elfogadja, amely az Európai Unió vonatkozó 97/7/EK irányelvének szabályaira épülő 17/1999. (II.5.) Korm. rend. előírásainak figyelembe vételével készült. A szerződés nem javítható, illetve iktatásra nem kerül. Kérjük, a megrendelés elküldése előtt olvassa el ezen tájékoztatót, a felmerülő kérdésével pedig forduljon hozzánk bizalommal. Ha úgy dönt, hogy igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a www.e-liquidbolt.cc oldalán megrendelést küld, akkor ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön és az üzemeltető PlusPoint s.r.o. között létrejött. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a szerződést, a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes szerződési feltételeket. Internetes áruházunkban csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes ill. jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a megrendelő és a szolgáltató között, mint távollévők között kötött magyar nyelvű szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat előre utalással vagy postai utánvéttel a vásárláskor kiegyenlíti. A szerződés oly módon jön létre, hogy a megrendelő a online shopban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során Ön megismeri a termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF, jelen dokumentum.)

2. Szerződő felek azonosítása

A szerződés a Szolgáltató, mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. Szolgáltató az általa üzemeltetett honlapon keresztül leadott rendelésekért felel, azt nyilvántartja és a szerződés keretei között teljesíti. A rendelés elfogadásához az Ön, vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a honlap regisztrációs oldalon kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak a rendelést töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk.

3. Jótállás, szavatosság, elállás

Abban az esetben , ha az áru sérült a Ptk. a 151/2003.(IX.22.) Korm. rend. illetve a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint jár el az eladó. Ennek érdekében a vásárló kérheti az áru cseréjét. Amennyiben az átvett árucikk sérült azt díjmentesen kicseréljük, kivéve, ha azt a termék információs lapján jelöltük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, az áru előzetes visszapostázása, illetve a cég központjába történő visszaszállítás esetén. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A PlusPoint s.r.o.  három munkanapon belüli indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Elállás esetén az értékesítő a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Amennyiben a törvénytől eltérő szavatosságot, vagy jótállást biztosít az eladó, minden esetben a garancia menüpont lapján teszi közzé. Az információs lapon található eltérő szavatosság vállalását jelen szerződéssel együtt kell értelmezni. Az elállás során: - a vevő jelzi Szolgáltató felé elállási szándékát (írásban, e-mail-en) 14 napon belül (az áru átvételét követő munkanaptól számítódik) - előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta volna - az árucikk csak az eredeti csomagolással (tehát csak mellékelni kell az eredeti csomagolást), az eredeti okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza - amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A fogyasztó kifogásait a vásárlói ügyfélszolgálat keretei között érvényesítheti.

4. Árak

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ára. Ezenkívül külön lapon szerepel a szállítási szolgáltatás költsége. Az ajánlati ár ennek megfelelően az adott pillanatban érvényes áru vételárából, valamint a szállítási árból tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés, vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Az árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait. Ezért az eladó fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát, amely a már megrendelt termék árát is érintheti.  Az akciós termékek esetében az akciós ár csak a készleten lévő termékekre érvényes.

5. Az eladó felelősségvállalása

Szolgáltató nem vállal felelősséget az információs oldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, melyet nem minden esetben közlünk. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű, vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

6. A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti Szolgáltató számára.

7. Pénzügyi elszámolás

Az eladó az áru kiszállításakor minden esetben számlát küld, melyet az áru leszállításának átvételekor kell egy összegben kifizetni.